NVIO avdeling Kongsberg ble stiftet 04 desember 2000

Vår lokalforening har ca 100 medlemmer  som alle har deltatt i internasjonale militære operasjonene, alt fra Midt-Østen, Balkan, Afghanistan, Asia og Afrika. Foreningen har eget medlemslokale i Skolegata 18, vis av vi knutepunktet. 

Gjennom vårt forbund får alle medlemmer bladet Veteran, som utgis 4 ganger i året.

Vår forening jobber aktivt innenfor kamerat og familiestøtte, et omfattende frivillig forebyggende arbeid blant veteraner som trenger noen å prate med, ved siden av å arrangere medlemsmøter, foredrag, og være en profesjonell interesseorganisasjon for alle veteraner og deres pårørende. 


 

Foreningen har i samarbeid med Kongsberg kommune og Kongsberg Gruppen reist veteranmonumentet i Prestegårdsparken v kirken. Monumentet bekranses tre ganger i året, 08 mai, 17 mai og 24 oktober, samt ved andre anledninger.