Henning Martiniussen style=

Henning Martiniussen

Leder
Thorbjørn Foss style=

Thorbjørn Foss

Nestleder
Finn Hogstad style=

Finn Hogstad

Sekretær
Svein Olav Hoff style=

Svein Olav Hoff

Kasserer
Truls Arild Hedenstad style=

Truls Arild Hedenstad

Familiestøtte leder
Hege Skjold style=

Hege Skjold

Styremedlem